Fietsverzekering

Stadsfietsen

Onze fietsverzekering in het kort

De fietsverzekering sluit u af in de winkel waar u de fiets koopt.

Uw fiets is  verzekerd vanaf het moment dat u de fiets meeneemt uit de winkel.

U hebt  de keuze uit twee dekkingen:

Diefstal

 • wanneer een diefstalclaim wordt toegewezen, kunt u een vervangende fiets uitzoeken ter waarde van het verzekerde bedrag
 • geen eigen risico
 • geen afschrijving

Let op! 
In geval van diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie. Het door hen opgemaakte proces-verbaal heeft u nodig om in aanmerking te komen voor uitkering! U moet zo snel mogelijk aangifte doen, in ieder geval binnen 5 dagen. Tegenwoordig kunt u ook online aangifte doen, 24-uur per dag! Klik hier om online aangifte te doen bij de politie.

Cascoschade

 • dekking bij  schade aan uw fiets door van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld schade door een val of een ongeval
 • slijtage van de fiets en onderdelen is niet verzekerd
 • eigen risico van € 25,- per cascoschade

Pechhulp
Indien u pechhulp hebt meeverzekerd kunt u een beroep doen bij pech op de diensten van VHD.  Kortom als u onderweg strandt, zelfs tengevolge van de lekke band (maximaal 3 keer per jaar) dan wordt u opgehaald en naar keuze bij de winkel of bij u thuis met fiets vervoerd! Klik hier voor de uitgebreide voorwaarden

Verhaalsrechtsbijstand
Indien u tengevolge van een ongeval met de fiets letselschade hebt opgelopen, dan helpen wij u deze schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.  De fietser wordt in de wet gezien als de “zwakkere verkeersdeelnemer”. Dat betekent dat er een goede kans is dat u uw (letsel-)schade kunt verhalen, daarbij helpen wij u graag.
 

Elektrische fietsen

De E-bike verzekering sluit u af in de winkel waar u de fiets koopt. 

Uw fiets is verzekerd vanaf het moment dat u de fiets meeneemt uit de winkel.

U hebt de keuze uit twee dekkingen:

Diefstal

 • wanneer een diefstalclaim wordt toegewezen, kunt u een vervangende fiets uitzoeken ter waarde van
  het verzekerde bedrag
 • geen eigen risico
 • geen afschrijving

Let op!
In geval van diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie. Het door hen opgemaakte proces-verbaal heeft
u nodig om in aanmerking te komen voor uitkering! U moet zo snel mogelijk aangifte doen, in ieder geval binnen 5 dagen.
Tegenwoordig kunt u ook online aangifte doen, 24-uur per dag!

Linkje

Cascoschade

 • dekking bij schade aan uw fiets door van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld schade door een val
  of een ongeval
 • slijtage van de fiets en onderdelen is niet verzekerd
 • eigen risico van € 25,- per cascoschade
 • schade aan de accu is beperkt verzekerd, natuurlijk geldt bij aanschaf wel normale fabrieksgarantie

  Kik hier voor de uitgebreide voorwaarden


Pechhulp
Indien u pechhulp hebt meeverzekerd kunt u een beroep doen bij pech op de diensten van VHD.
Kortom als u onderweg strandt, zelfs tengevolge van de lekke band (maximaal 3 keer per jaar) dan wordt u
opgehaald en naar keuze bij de winkel of bij u thuis met fiets vervoerd!

Klik hier voor de uitgebreide voorwaarden

Verhaalsrechtsbijstand
Indien u tengevolge van een ongeval met de fiets letselschade hebt opgelopen, dan helpen wij u deze schade te verhalen
op de aansprakelijke tegenpartij. De fietser wordt in de wet gezien als de “zwakkere verkeersdeelnemer”. Dat betekent dat er een goede kans is dat u uw (letsel-)schade kunt verhalen, daarbij helpen wij u graag.
 

Pechhulp onderweg

Pechhulp via Kingpolis betekent:

 • toegang tot het meest uitgebreide hulpverleningsnetwerk ter wereld
 • persoonlijke aandacht en professionele hulp bij pech met uw fiets waar en wanneer dat ook nodig is
 • u ontvangt een persoonsgebonden pasje
 • telefoonnummer bij pech 088-8778026


Waar wordt u geholpen?
In heel Nederland en tot maximaal 30 km over de grens

Waar wordt u niet geholpen?
Er is geen recht op pechhulp op het woonadres, vakantieadres, tijdelijk domicilie van u of de
parkeerplaats van de auto.

Pechhulp wordt niet geboden op plaatsen die niet vrij toegankelijk zijn voor de Pechhulpservicewagen.

Welke hulp wordt geboden?

 • 24 uurs alarmnummer 365/366 dagen per jaar
 • hulp bij uitval van fiets door de volgende oorzaken
 • beschadiging of verlies van de gehele fiets
 • mechanische gebreken, zoals kettingbreuk of framebreuk
 • lekke band
 • hulp bij uitval van u in Nederland door tijdens de fietsrit opgelopen letsel, waardoor u niet in staat bent verder te kunnen fietsen
 • hulp in Nederland bij uitval bij lichamelijke problemen door medische oorzaak, waardoor u uw weg niet kan vervolgen
 • aansluitend aan de hulpverlening verzorgen van transport van u met uw fiets naar*: startpunt, huisadres

Fietsenmaker (eigen of dichtstbijzijnde teneinde reparatie te kunnen starten)
*naar keuze van berijder en afhankelijk van uw polisvoorwaarden

Het abonnement Pechhulp voorziet in vervoer van het rijwiel en de opzittende van maximaal 1 andere deelnemer aan de rit naar dezelfde plaats als u, in geval van een technisch defect als hierboven is omgeschreven en waarbij sprake is van recht op Pechhulp.

Hoe vaak heeft u recht op hulp?
Het abonnement Pechhulp voor een (elektrische) fiets geeft maximaal zeven keer per jaar recht op pechhulp, waarvan maximaal twee keer vanwege een lekke band.
Pechhulp wordt verleend gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Begin en looptijd van het abonnement Pechhulp
Het recht op Pechhulp bestaat vanaf de ingangsdatum van het abonnement tot één jaar daarna.
Het abonnement Pechhulp wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.